Posted by: alvianiqbal | May 12, 2013

Biografi Ibnu Hajar Al-HaitamiNama dan NasabnyaAhmad bin Muhammad

Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami

Nama dan Nasabnya

Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami as-Sa’di al-Anshari Syihabuddin

Lahir dan Perkembangannya

Dilahirkan tahun 909 H/1504 M di wilayah Abi al-Haitam Mesir bagian barat.

Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, lalu diasuh oleh Syamsuddin bin Abi al-Hamail dan Syamsuddin asy-Syanawi, ulama yang terpopuler di zamannya.

Kecerdasan dan kuatnya hafalan Ibnu Hajar tampak sejak ia kecil. Ibnu Hajar mesantren ke pondoknya sidi Ahmad al-Badawi di Thantha. Di sana ia memperoleh banyak ilmu dan khatam menghafal Quran. Lalu ia kuliah di Al-Azhar tahun 924 H. Kemudian guru-gurunya mengizinkannya memberi fatwa dan mengajar di usianya yang belum genap 20.

Guru-gurunya

Syamsuddin Ar-Ramli

Syamsuddin Al-Laqqoni

Syamsuddin As-Samhuri

Syamsuddin Al-Masyhadi

Syihabuddin bin an-Najjar al-Hambali

Syihabuddin bin ash-Shoni’

Buku-bukunya

Pada tahun 940 H menetap di Mekkah guna mengajar, berfatwa dan mengarang buku, diantaranya;

1-      Ash-Shawa’iq Al-Muhriqoh

2-      Mablaghul Arbi

3-      Al-Jauhar Al-Munadzdzom

4-      Al-Khoirutul Hisan fi Manaqib Abi Hanifah an-Nu’man

5-      Syarhu Misykatil Mashobih

6-      Az-Zawajir ‘An Iqtirofil Kabair

Wafatnya

Pulang ke rahmatullah tahun 974 H/1568 di Mekkah, dikebumikan di pemakaman Ma’lah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang melimpah dan menempatkannya di surga-Nya. Aamiin.

Referensi

Khulashotul atsar fi a’yan al-Qarn al-Hadi ‘asyr karya Al-Muhibbi (2/166)

Dairatul Ma’arif al-Islamiyah (1/251-254)

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: